Bijzondere dieren

leguaan bijzonder dierIn Nederland worden miljoenen dieren als huisdier gehouden. Honden, katten, konijnen, maar ook bijzondere dieren als vogels, vissen, reptielen..je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Niet al deze dieren zijn even geschikt om als huisdier gehouden te worden. Zij hebben behoeftes waaraan in een huiselijke situatie niet tegemoet gekomen kan worden.

Op onze website behandelen we de meest gehouden, sociale huisdieren. Je vindt ze op onze huisdierenpagina’s. Dieren die volgens ons niet geschikt zijn om te houden, maar die wel veelvuldig terug te vinden zijn bij mensen thuis, behandelen we hier. We hopen dat mensen die overwegen een van deze bijzondere huisdieren aan te schaffen, dit zullen heroverwegen.

Momenteel wordt er door de overheid hard gewerkt aan een huisdierenlijst (Positieflijst). Dat deze er komt is vastgesteld in de Wet Dieren. Alleen de dieren die op deze lijst staan, mogen straks nog worden gehouden. Alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning.