Voorlichting voorkomt dierenleed. Help de coronahuisdieren!

JA, IK GEEF VOOR DE CORONAHUISDIEREN!

Geef de coronahuisdieren de zorg die ze nodig hebben

konijn bang

Huisdieren werden massaal aangeschaft in het afgelopen jaar. Niet zo gek, want een huisdier is natuurlijk heel gezellig als je veel thuis bent. Je kunt ermee spelen, knuffelen of wandelen: de perfecte manier om het thuis zitten leuker te maken.

De grote keerzijde is dat veel mensen impulsief een nieuwe huisgenoot kochten. Hun eigen behoefte stond voorop. Velen dachten niet na over de behoeftes van het dier zelf.

Voor talloze coronahuisdieren ligt verwaarlozing op de loer:

  • katten waar niet naar omgekeken wordt;
  • knaagdieren en konijnen die in hun eentje in een kooi verpieteren;
  • onopgevoede honden die een miserabel leven te wachten staat, als we niet snel ingrijpen.

De kans op welzijns- en gedragsproblemen is groot. Als we geen actie ondernemen, zullen veel van deze dieren worden afgedankt. Goede voorlichting helpt om verwaarlozing en dumpen te voorkomen!

Het is nog niet te laat! De de coronadieren hebben nog een kans als hun eigenaren zich alsnog in hen verdiepen of hulp inroepen bij gedragsproblemen. Daarom geven we voorlichting over de behoeftes van en de juiste zorg voor huisdieren.

Jouw steun helpt om:

  • voorlichting te kunnen geven waarin de natuurlijke behoeftes van huisdieren de hoofdrol spelen;
  • impulsaankopen te voorkomen;
  • het dumpen van dieren tegen te gaan;
  • eenzaamheid bij huisdieren te bestrijden;
  • de Sophia DierenSpreekuren gratis toegankelijk te houden voor vragen over aanschaf, gedrag en verzorging.

Een bak voer en af en toe een aai over de bol is niet genoeg!

Met jouw hulp kunnen we nog meer eigenaren bereiken met onze informatie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de huisdieren niet hoeven te lijden en dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Elke gift, hoe groot of klein ook, maakt verschil voor de vele coronahuisdieren die beter verdienen.

Namens de huisdieren bedankt voor je steun!