Hoe helpen wij rashonden?

Hoe helpen wij rashonden?

Met politieke lobby zet de Sophia-Vereeniging zich in voor strenge, duidelijke regels voor de rashondenfokkerij, opgelegd door de overheid. Publiekscampagnes worden ingezet om maatschappelijk draagvlak te creëren voor maatregelen die niet het uiterlijk, maar het welzijn van rashonden centraal stellen.

Extreem uiterlijk

In 2009 startte de Sophia-Vereeniging met politieke lobby om de problemen bij het fokken van rashonden aan de kaak te stellen. Extreme uiterlijke kenmerken veroorzaken veel leed en beperken dieren in hun natuurlijke gedrag: problemen met ademhalen, eten en drinken door een te korte snuit, problemen bij de voortplanting door een te gedrongen bouw, problemen met voortbewegen door te korte pootjes of een te lange rug. Ook is er vaak sprake van inteelt, met erfelijke afwijkingen zoals kanker en doofheid tot gevolg.

Onderzoek naar schadelijke raskenmerken

De Sophia-Vereeniging zet zich in voor duidelijke overheidsregels voor het fokken met honden. Die moeten ten grondslag liggen aan een verantwoord fokbeleid dat niet het uiterlijk, maar het welzijn van de dieren centraal stelt. In 2012 wierp haar strijd eindelijk vruchten af: sindsdien worden jaarlijks minimaal twee honden- en kattenrassen onderzocht op veel voorkomende schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. Daarnaast bekende de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland publiekelijk schuld aan het ontspoorde fokbeleid. Diezelfde Raad van Beheer stelde vervolgens het Fairfokplan op, dat door het ministerie van Economische Zaken wordt gepresenteerd als een leidraad voor hondenfokkers om tot gezondere dieren te komen. De Sophia-Vereeniging vindt dat het Fairfokplan moet worden aangescherpt en dat de overheid beschermende maatregelen zou moeten verplichten aan alle fokkers, in plaats van ze over te laten aan (een beperkt deel van) de sector. Verschillende politieke partijen hebben dit standpunt van de Sophia-Vereeniging inmiddels overgenomen.

Attitudeverandering

De Sophia-Vereeniging wordt op politiek niveau inmiddels erkend als serieuze gesprekspartner en ook in de media wordt de vereniging als vanzelfsprekend genoemd wanneer het gaat om de rashondenproblematiek. Deze verworven status wordt aangewend om ook de welzijnsproblemen van andere rasdieren (katten, vogels, vissen, konijnen, knaagdieren) voor het voetlicht te brengen bij politiek, media en huisdierbezitters. Daarbij streeft zij naar betere wetgeving en naar een attitudeverandering bij (potentiële) eigenaren, waarbij de nadruk niet meer ligt op het uiterlijk, maar op de gezondheid van de dieren.

Publiekscampagnes

Om ook maatschappelijk draagvlak te creëren voor het onderwerp (en daarmee de politieke lobby te ondersteunen), voert de vereniging sinds 2010 jaarlijks een publiekscampagne rondom de Amsterdam Winner Show. De organisatie van deze show is sinds 2016 geheel in handen van de Raad van Beheer. Dergelijke rashondententoonstellingen stimuleren de extreme focus op het uiterlijk en gaan volledig voorbij aan het feit dat dieren daar ernstig onder lijden. Met de publiekscampagne worden hondenliefhebbers opgeroepen om hun stem te laten horen, bijvoorbeeld door een brandbrief te ondertekenen of deel te nemen aan een enquête. Naar aanleiding van de campagne ‘Wie is de Winner?’ werd in 2014 in het Besluit gezelschapsdieren opgenomen dat fokkers erfelijke afwijkingen en schadelijke uiterlijke kenmerken voor zover mogelijk moeten voorkomen.

Het probleem

Het fokbeleid van rashonden richt zich op hele specifieke uiterlijke kenmerken. Dat uiterlijk is soms zo extreem, dat de dieren er ernstig onder lijden. Lees meer.

hond en kat

Wat doen wij nog meer?

Wij voorkomen huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zetten we ons in voor beschermende wetgeving en een strenge controle hierop. Lees meer.

gedrag van het konijn

Een specifieke vraag?

De deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren geven gratis advies over het gedrag, de aanschaf en de verzorging van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Lees meer.

  • Petitie doden van huisdieren


    Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het sinds 1 juli 2014 verboden om honden en katten zelf te doden. Wij vinden dat deze maatregel moet gaan gelden voor álle huisdieren. Help mee om een algemeen verbod op het doden van dieren te realiseren.
  • Op de hoogte blijven?


    Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws!
  • Word lid!


    Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!