TEKEN VOOR EEN MINISTER VAN DIERENWELZIJN!

Ja, ik teken de petitie voor een minister van Dierenwelzijn!

DIEREN MOETEN BIJ WET BESCHERMD WORDEN

Het dierenwelzijnsbeleid in Nederland gaat uit van zo min mogelijk wettelijke regels. De sector zelf bepaalt hoe er met dieren wordt omgegaan. In deze sector weegt het economische belang vaak zwaarder dan het belang van het dier. Omdat zij als een commercieel product worden beschouwd en behandeld, lijden veel dieren ernstig.

Belang van het dier voorop

De Sophia-Vereeniging verzoekt het nieuwe kabinet om een minister van Dierenwelzijn aan te stellen die het belang van het dier centraal stelt. Met wettelijke dierenbeschermende maatregelen en een strenge controle daarop kunnen het welzijn en de gezondheid van dieren gewaarborgd worden.

Help mee!

Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor een minister van Dierenwelzijn, is de Sophia-Vereeniging een petitie gestart. Wil jij bijdragen aan een beter dierenwelzijn in Nederland? Je kunt het verzoek aan het nieuwe kabinet kracht bijzetten door onze petitie te ondertekenen.

Namens alle dieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!