Activiteiten

Met een hond in de klas leren kinderen de dierentaal te begrijpen. Daardoor zullen ze ook later op een veilige en respectvolle manier met dieren omgaan.

De deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren geven gratis advies over het gedrag, de aanschaf en de verzorging van honden, katten, konijnen en knaagdieren.

Inteelt en extreme raskenmerken zorgen voor grote gezondheidsproblemen. Er moet strenge wetgeving komen die het welzijn van de dieren voorop stelt en niet het uiterlijk.

In Nederland leven veel meer huisdieren dan mensen die voor een dier willen zorgen. Door hun voortplanting te beperken, komen minder dieren in asielen en op straat terecht.

In Nederland leven 30 miljoen huisdieren. Vaak worden ze alleen gehouden, terwijl contact met een soortgenoot of met het baasje een eerste levensbehoefte is.

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Met de invoering van een positieflijst worden grenzen gesteld aan welke dieren er in Nederland wel en niet gehouden mogen worden.

 

Home

Blog

16-11-2015

De petitie van de Sophia-Vereeniging voor een verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen is de afgelopen maanden ruim 37.000 keer ondertekend. Toch weigerde staatssecretaris Wiebes de handtekeningen persoonlijk in ontvangst te nemen. De Sophia-Vereeniging heeft de petitie nu aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Financiën en verzoekt alle Tweede Kamerleden dierenwelzijn mee te nemen in de stemmingen over het Belastingplan 2016.

01-11-2015

In Nederland leven zo'n 30 miljoen huisdieren. Om in kaart te brengen hoe deze dieren gehouden worden, heeft de Sophia-Vereeniging de Sophia HuisdierenEnquête ontwikkeld. Met de resultaten kunnen de voorlichtende activiteiten en campagnes aangescherpt worden waarmee huisdierenleed wordt voorkomen.

Vul hier de Sophia HuisdierenEnquête in!

Nieuws

26-11-2015

MANCHESTER - In Ghana dreigt de grijze roodstaartpapegaai binnen een paar jaar uit te sterven. De populatie papegaaien die in het land in het wild leven is sinds 1992 met 90 tot zelfs 99% afgenomen.

19-11-2015

DEURNE - De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft een papegaai, een hond en een kat uit een overvol en smerig huis gered. Het huis stond vol met opgestapelde spullen en afval.

13-11-2015

LUTTEN - November is 2 jaar geleden benoemd tot November Konijnenmaand. In 2015 staat de gehele maand in het teken van het chippen van konijnen. Met kortingsacties hopen de initiatiefnemers meer mensen over de streep te trekken hun konijn te laten chippen.

09-11-2015

AMSTERDAM - In Amsterdam-Noord is een kat bij het grofvuil gezet. Het dier werd in een transportkist in een vuilniszak langs de weg gezet. Naar de eigenaar van de kat wordt nu gezocht.